Language
Lt :: En

Ketvirtoji paskaita (2004-09-27)

Standartinė biblioteka

Viena iš Python idėjų yra

Python comes with batteries included

Išvertus į žmonių kalbą -- su Python ateina turtinga standartinė biblioteka, leidžianti atlikti daug praktikoje naudingų veiksmų.

Trumpa naudingų modulių apžvalga, kad pajustumėte, ką galima rasti standartinėje bibliotekoje:

sys
Darbas su sistema: priėjimas prie komandų eilutės, klaidos kodo grąžinimas iš programos, Python versija, sąrašas katalogų, kuriuose bus ieškoma importuojamų modulių.
operator
Pythono operatoriai kaip funkcijos, funkcinio programavimo mėgėjams. Gerai derinasi su funkcija reduce.
traceback
Priėjimas prie programos steko, jei reikia gražaus klaidų pateikimo (pvz. formatavimo HTMLe) didesnėse sistemose.
linecache
Labai lengvas priėjimas prie failų eilučių („duok man šito failo 425 eilutę“), nesirūpinant efektyvumu (viskas kešuojama).
pickle
Bet kokių Python objektų išsaugojimas diske, išlaikant tarpusavio sąryšius.
cPickle
Tas pats, kas ir pickle, bet veikia greičiau, nes implementuota C kode.
copy
Gilus ir negilus objektų kopijavimas
pprint
Gražus objektų pavaizdavimas (pretty printing)
__builtin__
Visos vidinės funkcijos -- jų nereikia specialiai importuoti iš __builtin__ modulio, bet __builtin__ modulis leidžia mums pasižiūrėti visą vidinių funkcijų/objektų sąrašą, pvz., naudojant
import __builtin__
print dir(__builtin__)
string
Pasęnęs modulis darbui su simbolių eilutėmis -- dabar didžioji dalis string modulio funkcijų yra tiesiog stringų metodai. Geriau jo vengti.
re
Darbas su reguliariomis išraiškomis (regular expressions).
struct
Darbas su dvejetainėmis duomenų struktūromis -- gali praversti, jei rankomis konstruojate tinklo paketus ar dvejetainius duomenų failus.
difflib
Dviejų sekų palyginimas -- su šiuo moduliu galite nesunkiai pasigaminti paprastą Unixo diff analogą.
StringIO
Failo objektas, laikantis duomenis atmintyje ir leidžiantis pasiekti juos kaip simbolių eilutę. Labai praverčia unit testams.
cStringIO
Tas pats, kas ir StringIO, bet veikia greičiau, nes implementuota C kode. Skirtingai nuo StringIO, cStringIO nemoka dirbti su Unikodinėmis simbolių eilutėmis.
textwrap
Paprastas teksto "lankstymas".
pydoc
Tiek modulis, tiek programa, duodanti informacinius puslapius apie Pythono modulius, klases ar funkcijas. Informacija yra sukrapštoma iš dokumentacinių simbolių eilutčių (docstrings), tad pydoc'as veiks ir su jūsų pačių parašytais moduliais.
doctest
Karkasas dokumentaciniams testams.
unittest
Karkasas automatizuotiems kodo vienetų testams.
math
Įvairios matematinės funkcijos ir konstantos (sinusai, Pi ir t.t.).
random
Pseudoatsitiktinių skaičių generavimas.
sets
Aibės duomenų tipas.
os
Darbas su operacine sistema (procesų valdymas, aplinka, failų vardai ir t.t.). Atkreipkite dėmesį į modulį os.path -- jis labai naudingas programoms, veikiančioms tiek Unixe, tiek Windowsuose, tiek Mac OSe.
datetime
Duomenų tipai datai ir laikui bei operacijos su jais.
time
Senesnis modulis darbui su laiku -- vietoje padorių duomenų tipų turite sekundžių skaičių nuo 1970 sausio 1 dienos bei krūvą globalių funkcijų.
curses
Tekstinio režimo „grafinė“ vartotojo sąsaja.
getopt
Paprastas ir patogus komandų eilutės argumentų apdorojimas.
tempfile
Laikinų failų su atsitiktiniais vardais kūrimas. Praverčia unit testuose.
glob
Failų paieška pagal šablonus (pvz, a[1-9]*.txt).
shutil
Sudėtingesnės operacijos su failais (kopijavimas, rekursyvus katalogo trynimas ir pan.).
locale
Darbas su lokale -- vartotojo naudojama simbolių koduotė, laiko ir datos užrašymo būdas ir t.t.
gettext
Programų vartotojo sąsajos vertimas į kitas kalbas.
logging
Karkasas informaciniams pranešimams (logging).
threading
Darbas su gijomis.
zipfile
Darbas su ZIP archyvais.
readline
Komandų eilutė su istorija, tab-išplėtimu ir kitais saldžiais priedais Unix sistemose.
csv
Darbas su Comma Separated Value (CSV) failais.
email
Elektroninio pašto pranešimų formavimas pagal visus Internetinius standartus (RFC 2822, MIME ir t.t.).


Valid XHTML 1.1! Valid CSS! Paskutiniai pakeitimai: 2012-01-08