Language
Lt :: En

Informatikos pratybos

Informatikos pratybos

2007 m. pavasario semestrą vedu informatikos pratybas pirmakursiams.

1-ai grupei pratybos vyksta pirmadieniais 14:00, MIFo 11 ir 12 klasėse

4-ai grupei pratybos vyksta pirmadieniais 16:00, MIFo 11 ir 12 klasėse

Pirmoji užduotis

Atsiskaityti iki kovo 19 d.

1 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų numeriu nurodytą elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
2 variantas
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų nurodytą reikšmę turintį elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
3 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri į sudarytą sąrašą įterptų naują elementą nurodytu eilės sąraše numeriu. Jei nurodytas numeris viršija esamų elementų kiekį sąraše, išveskite atitinkamą pranešimą.
4 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri į sudarytą sąrašą įterptų naują elementą prieš jau esantį elementą su nurodyta reikšme. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
5 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų mažiausią reikšmę turintį elementą.
6 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų didžiausią reikšmę turintį elementą.
7 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sutvarkytą sąrašą (elementai eitų jų reikšmių didėjimo tvarka). Parašykite procedūrą/funkciją, kuri į sudarytą sąrašą įterptų naują elementą ten, kad būtų išlaikyta elementų reikšmių didėjimo tvarka.
8 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri suspaustų sąrašą, iš kelių paeiliui einančių elementų su vienodomis reikšmėmis palikdamas tik vieną.
9 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri elementus sąraše sudėliotų atvirkščia tvarka.
10 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų numeriu nurodytą elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
11 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų elementą, turintį nurodytą reikšmę. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
12 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri prieš nurodyto numerio sąrašo elementą įterptų naują elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
13 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri prieš nurodytos reikšmės sąrašo elementą įterptų naują elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
14 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų mažiausią reikšmę turintį elementą.
15 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų didžiausią reikšmę turintį elementą.
16 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sutvarkytą sąrašą (elementai eitų jų reikšmių didėjimo tvarka). Parašykite procedūrą/funkciją, kuri į sudarytą sąrašą įterptų naują elementą ten, kad būtų išlaikyta elementų reikšmių didėjimo tvarka.
17 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri suspaustų sąrašą, iš kelių paeiliui einančių elementų su vienodomis reikšmėmis palikdama tik vieną.
18 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri suspaustų sąrašą, iš kelių paeiliui einančių elementų su vienodomis reikšmėmis palikdama tik vieną.
19 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite vienos krypties sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri elementus sąraše sudėliotų atvirkščia tvarka.
20 variantas (užimta 4-oje grupėse)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų numeriu nurodytą elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
21 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų elementą, turintį nurodytą reikšmę. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
22 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri prieš nurodyto numerio sąrašo elementą įterptų naują elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
23 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri prieš nurodytos reikšmės sąrašo elementą įterptų naują elementą. Jei nurodyto elemento nėra, išveskite atitinkamą pranešimą.
24 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų mažiausią reikšmę turintį elementą.
25 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri iš sudaryto sąrašo išmestų didžiausią reikšmę turintį elementą.
26 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite dviejų krypčių sutvarkytą sąrašą (elementai eitų jų reikšmių didėjimo tvarka). Parašykite procedūrą/funkciją, kuri į sudarytą sąrašą įterptų naują elementą ten, kad būtų išlaikyta elementų reikšmių didėjimo tvarka.
27 variantas
Sudarykite dviejų krypčių sąrašą. Parašykite procedūrą/funkciją, kuri suspaustų sąrašą, iš kelių paeiliui einančių elementų su vienodomis reikšmėmis palikdama tik vieną.
28 variantas* (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su vienos krypties sąrašu.
29 variantas* (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su dviejų krypčių sąrašu.
30 variantas*
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su eile (eilė – tai toks sąrašas, kuriam galima pridėti naują elementą tik sąrašo gale, o pašalinti – tik nuo sąrašo pradžios).
31 variantas* (užimta 4-oje grupėje)
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su steku (stekas – tai toks sąrašas, kuriam galima pridėti naują elementą tik sąrašo gale, o pašalinti – taip pat tik nuo sąrašo galo).
32 variantas* (užimta 1-oje grupėje)
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su vienos krypties sąrašu.
33 variantas* (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su dviejų krypčių sąrašu.
34 variantas*
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su eile (eilė – tai toks sąrašas, kuriam galima pridėti naują elementą tik sąrašo gale, o pašalinti – tik nuo sąrašo pradžios).
35 variantas*
Sudarykite procedūrų/funkcijų rinkinį darbui su steku (stekas – tai toks sąrašas, kuriam galima pridėti naują elementą tik sąrašo gale, o pašalinti – taip pat tik nuo sąrašo galo).

Antroji užduotis

Atsiskaityti iki balandžio 23 d.

1 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime meteorologinių stebėjimų rezultatus: data, kritulių pobūdis, kritulių kiekis. Suformuoti sąrašą: kritulių pobūdis, bendras kiekis, vidurkis. Sutvarkyti duomenis pagal kritulių pobūdį ir kritulių kiekį. Išvesti tris lenteles: duomenų, sutvarkytų duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
2 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Viename tekstiniame faile turime darbuotojų žiniaraštį: pavardė, adresas, darbo pavadinimas, data, dirbta valandų. Kitame tekstiniame faile turime darbų įvertinimo normatyvus: darbo pavadinimas, valandos įkainis. Suformuoti atlyginimų sąrašą ir jį sutvarkyti pagal atlyginimo dydį ir pavardę: pavardė, adresas, dirbtas valandų kiekis, atlyginimas. Išvesti tris lenteles: dvi duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
3 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Tekstiniame faile turime bibliotekos lankytojų sąrašą: pavardė, vardas, skaitytojo bilieto numeris, knygų paėmimo data, paimtų knygų kiekis, leistinas skaityti dienų skaičius. Suformuoti skaitytojų, kurie vėluoja grąžinti knygas, sąrašą, ir jį sutvarkyti pagal vėlavimą ir pavardę: pavardė, vardas, skaitytojo bilieto numeris, vėluojamas dienų skaičius, knygų kiekis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
4 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, egzaminų pavadinimai ir pažymiai. Suformuoti pirmūnų, kurių pažymių vidurkis yra duotame intervale [a, b], sąrašą ir jį sutvarkyti pagal grupes ir pavardes: pavardė, vardas, grupės šifras, pažymių vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
5 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, pažymių vidurkis. Jį sutvarkyti pagal grupės šifrą ir pažymių vidurkį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
6 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, kiek kokių pažymių turi. Jį sutvarkyti pagal grupės šifrą ir pažymių vidurkį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
7 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Jį sutvarkyti pagal grupės šifrą ir mokymosi vidurkį. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų, pirmūnų (mokosi vidurkiu >8) ir atsiliekančių (mokosi vidurkiu <6).
8 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, aštuntukų, devintukų ir dešimtukų kiekiai. Jį sutvarkyti pagal aštuntukų, devintukų, dešimtukų kiekį. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
9 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Tekstiniame faile turime studentų darbo prie kompiuterių apskaitos sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, kompiuterio registracijos numeris, data, darbo pradžios laikas, darbo pabaigos laikas. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, kompiuterio registracijos numeris, data, darbo laikas minutėmis. Jį sutvarkyti pagal dirbtą laiką ir pavardę. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
10 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Tekstiniame faile turime studentų apskaitos sąrašą: pavardė, vardas, įstojimo į Universitetą data, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, kursas, aštuntukų, devintukų, dešimtukų kiekiai. Jį sutvarkyti pagal dešimtukus, devintukus, aštuntukus. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
11 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, gimimo data, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, amžius, kiek kokių pažymių turi. Jį sutvarkyti pagal amžių ir mokymosi vidurkį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
12 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, kaina už parą. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, mokestis. Duomenis ir rezultatus sutvarkyti pagal atvykimo datą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
13 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Tekstiniame faile turime viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, paros kaina. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, mokestis Jį sutvarkyti pagal gyvenimo trukmę ir mokestį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
14 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Tekstiniame faile turime viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, paros kaina. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, mokestis. Jį sutvarkyti pagal pavardes ir vardus. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
15 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Tekstiniame faile turime viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, kambario tipas. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: kambario tipas, paros kaina. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, mokestis. Jį sutvarkyti pagal mokestį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
16 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Turime knygų sąrašą: autorius, pavadinimas, išleidimo metai, tiražas, kaina. Suformuoti sąrašą: autorius, pavadinimas, išleidimo metai, tiražo piniginė vertė. Sąrašą sutvarkyti pagal išleidimo datą. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
17 variantas
Turime tekstiniame faile viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, kambario tipas. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: kambario tipas, kaina, gyvenimo kaina,buitinių paslaugų kaina, pelno procentas. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, mokestis. Jį sutvarkyti pagal atvykimo datą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
18 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Turime sąrašą: detalė, pagaminimo data, kiekis. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: detalė, gamybos išlaidų kaina, pelno procentas. Suformuoti sąrašą: detalė, pardavimo kaina, kiekis. Jį sutvarkyti pagal kainą ir kiekį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
19 variantas
Turime sąrašą: detalė, pagaminimo data, kiekis. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: detalė, medžiagų kaina vienete, darbo sąnaudos vienetui, kitos papildomos išlaidos vienos detalės gamybai. Suformuoti sąrašą: detalė, kiekis, pardavimo kaina, priskaičiuotas atlyginimas. Jį sutvarkyti pagal kiekį ir atlyginimą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
20 variantas
Turime sąrašą: detalė, parduotas kiekis, pardavimo data. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: detalė, kaina. Suformuoti sąrašą: detalė, pardavimo data, pardavimo kaina, suma. Jį sutvarkyti pagal datą ir kainą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
21 variantas (užimta 4-oje grupėje)
Turime sąrašą: prekė, gautas kiekis, parduotas kiekis, pardavimo data. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: prekė, kaina. Suformuoti sąrašą: prekė, likutis, pardavimo kaina, pajamos. Jį sutvarkyti pagal kainą ir pajamas. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
22 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Turime sąrašą: prekė, pagaminimo data, vartojimo laikas. Suformuoti sąrašą: prekė, pagaminimo data, vartojimo laikas, vartojimo pabaigos data. Jį sutvarkyti pagal pagaminimo datą ir pavadinimą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
23 variantas
Tekstiniame faile turime viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, kambario tipas. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: kambario tipas, paros kaina. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, mokestis. Jį sutvarkyti pagal mokestį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
24 variantas (užimta 1-oje ir 4-oje grupėse)
Turime knygų sąrašą: autorius, pavadinimas, išleidimo metai, tiražas, kaina. Suformuoti sąrašą: autorius, pavadinimas, išleidimo metai, tiražo piniginė vertė. Sąrašą sutvarkyti pagal išleidimo datą. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
25 variantas
Turime tekstiniame faile viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, kambario tipas. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: kambario tipas, kaina, gyvenimo kaina,buitinių paslaugų kaina, pelno procentas. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, mokestis. Jį sutvarkyti pagal atvykimo datą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
26 variantas
Turime sąrašą: detalė, pagaminimo data, kiekis. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: detalė, gamybos išlaidų kaina, pelno procentas. Suformuoti sąrašą: detalė, pardavimo kaina, kiekis. Jį sutvarkyti pagal kainą ir kiekį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
27 variantas
Turime sąrašą: detalė, pagaminimo data, kiekis. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: detalė, medžiagų kaina vienete, darbo sąnaudos vienetui, kitos papildomos išlaidos vienos detalės gamybai. Suformuoti sąrašą: detalė, kiekis, pardavimo kaina, priskaičiuotas atlyginimas. Jį sutvarkyti pagal kiekį ir atlyginimą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
28 variantas (užimta 1-oje grupėje)
Tekstiniame faile turime studentų sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, aštuntukų, devintukų ir dešimtukų kiekiai. Jį sutvarkyti pagal aštuntukų, devintukų, dešimtukų kiekį. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
29 variantas
Turime sąrašą: detalė, pagaminimo data, kiekis. Kitame tekstiniame faile turime kainoraštį: detalė, medžiagų kaina vienete, darbo sąnaudos vienetui, kitos papildomos išlaidos vienos detalės gamybai. Suformuoti sąrašą: detalė, kiekis, pardavimo kaina, priskaičiuotas atlyginimas. Jį sutvarkyti pagal kiekį ir atlyginimą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.
30 variantas
Tekstiniame faile turime viešbučio gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, paros kaina. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, gyventa parų, mokestis Jį sutvarkyti pagal gyvenimo trukmę ir mokestį. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų.

Trečioji užduotis

Atsiskaityti iki gegužės 21 d.

1 variantas
Sukurkite dvejetainį paieškos medį, apeikite jį trimis būdais (prefiksiniu, infiksiniu ir postfiksiniu). Po to medį pašalinkite.
2 variantas
Sudarykite dvejetainio paieškos medžio apdorojimo paprogrames: elemento įterpimą, paiešką, pašalinimą, viso medžio spausdinimą.
3 variantas
Sukurkite dvejetainį paieškos medį, transformuokite jį į sąrašą. Medį apeikite trimis būdais. Po to medį pašalinkite.
4 variantas
Sukurkite vienos krypties sąrašą, transformuokite jį į dvejetainį paieškos medį. Atspausdinkite medžio elementus trimis būdais. Sąrašą pašalinkite.
5 variantas
Sukurkite dvejetainį paieškos medį, transformuokite jį į dviejų krypčių sąrašą. Medį apeikite trimis būdais. Po to medį pašalinkite.
6 variantas
Sukurkite dviejų krypčių sąrašą, transformuokite jį į dvejetainį paieškos medį. Atspausdinkite medžio elementus trimis būdais. Sąrašą pašalinkite.
7 variantas
Raskite dvejetainio paieškos medžio elementų skaičių, ilgiausios šakos ilgį, didžiausią ir mažiausią elementus.
8 variantas
Raskite dvejetainio paieškos medžio nurodyto lygio visus elementus. Medį atspausdinkite lygiais. Po to medį pašalinkite.
9 variantas
Susikurkite dvejetainį paieškos medį. Pateikite iteracinius elemento įterpimo bei paieškos algoritmus. Atspausdinkite medį jo elementų didėjimo ir mažėjimo tvarka.
10 variantas
Sudarykite dvejetainį medį. Patikrinkite, ar jis subalansuotas. Medis subalansuotas, jei kiekvieno mazgo kairės ir dešinės šakų ilgiai skiriasi nedaugiau kaip vienetu. Atspausdinkite medį didėjimo ir mažėjimo tvarka. Po to medį pašalinkite.


Valid XHTML 1.1! Valid CSS! Paskutiniai pakeitimai: 2012-01-07