# Šitaip atrodo mano ~/.muttrc failas (na, ne visai. Ten komentarai angliški ;)

# Reiškinys, nurodantis mano pašto adresus
# Galima būtų tiesiog vartoti "address1|address2|...". Neužmirškite
# prieš kiekvieną tašką padėti „slešo“ (pvz: "\.")!
set alternates="^mgedmin@((pub|puni)\.osf|takas|taide|e00827\.vno)\.lt$"

set allow_8bit         # Nereikia vartoti MIME Quoted Printable
set beep=no           # Nekenčiu pypsiukų!
set charset=iso-8859-13     # Tas vienintėlis
set editor="vim '+/^$'"     # Arba "mcedit", jei bijote vim'o
set edit_headers        # Leisti redaguoti antraštes kartu su pačiu laišku
set folder="~/Mail"       # Kur yra visi pašto aplankai (folders)
set ignore_list_reply_to    # Pažiūrėkit aprašyme, jei įdomu, kas tai
set mbox=+mbox.mbx       # Kur keliauja mano asmeninė koresponcencija
set move=no           # Nereikia automatiškai perkelti laiškų iš INBOX į MBOX
set pager_stop         # Nenoriu, kad pasiekus laiško galą PgDn pereitų į kitą laišką
set postponed=+postponed-msgs  # Kur bus saugomi atidėti laiškai

# Dvi nenaudingos eilutės
set print=yes      
set print_command="less -aCMsei"

# Pagal ką atpažįstamos citatos (`>' ar `MG >')
set quote_regexp="^([ \t]{0,3}[a-zA-Z]{0,2} ?[>])+"

set record=+sent-mail      # Kur saugomos išsiųstų laiškų kopijos

# Kaip atpažinti Re: prefiksą Subject: eilutėje
set reply_regexp="^(re|aw)(\\[[0-9]+\\])?:[ \t]*"    # The Bat! vartoja Re[%d]:

set reply_to=ask-yes      # Paklausti prieš naudojant adresą, pateiktą Reply-To: antraštėje
set reverse_alias        # Rodyti vardus, nustatytus pagal “adresų kngyelę“, vietoje adresų
set save_name=no        # Aš naudoju kitą laiškų saugojimo sistemą

# Šis kintamasis yra tik 1.1.x Mutt'o versijose
set envelope_from=yes
# Anksčiau naudojau štai tokią komandą:
# set sendmail="/usr/sbin/sendmail -oem -oi -fmgedmin@delfi.lt"

# Jums turbūt nereikia šios opcijos!
set sig_dashes=no        # Tuo pasirūpina mano autosig skriptukas

# Atpažinti veidelius ir kitus atvejus, kad nesumaišytų jų su citatomis
set smileys="(#include)|([}]$)|(>From[^:])|(:[-^]?[][)(><}{|/DP])"

set sort=threads        # Taip! Geriausia ypatybė!
set sort_aux=date-sent

# Informacinė eilutė
set status_format="-%r- %f [Msgs:%?M?%M/?%m%?n? New:%n?%?o? Old:%o?%?d? Del:%d?%?F? Flag:%F?%?t? Tag:%t?%?p? Post:%p? %?L?%L/?%l]-%>-(%P)---"

# Kitas simbolių lentelės vardas
charset-hook windows-1257 cp1257

# Pridedame porą antraščių dėl grožio
my_hdr X-URL: http://gedmin.as/

# Kokia tvarka rodyti antraštes 
hdr_order From From: To: Cc: Subject: Date: X-Note: X-Mailer: User-Agent: Content-Type:
# Kurias antraštes paslėpti peržiūrint laiškus 
unignore *
ignore "from " received mime-version status x-status 
ignore sender references return-path lines precedence content-length
ignore priority x-priority x-auth
ignore X-eGroups-Return X-Mailing-List List-Help List-Unsubscribe List-Archive
#ignore message-id

# Automatiškai rodyti HTML laiškus, bet tik jei nėra paprasto varianto 
auto_view text/html
alternative_order text/enriched text/plain text text/html

# Kurios pašto dėžutės gauna naujus laiškus
mailboxes +inbox        # Pas mane tai nuoroda į /var/spool/mail/mg
# Išvardinsim ir kutas, kad <Tab><Tab> parodytų jas
mailboxes +sent-mail +postponed-msgs
mailboxes +badday.mbx +delphi.mbx +fpc.mbx +gpc.mbx +hardware.mbx +jumoras.mbx
mailboxes +linux.mbx +maqa.mbx +mbox.mbx +mutt-users.mbx +news.mbx +online.mbx
mailboxes +os.mbx +osf.mbx +program.mbx +sbawe.mbx +spauda.mbx +wwwproj.mbx
mailboxes +zaidimai.mbx +mif-os.mbx +mutt-dev.mbx
mailboxes +slang.mbx

# Pašto konferencija -- dar viena puiki Mutt ypatybė. Žr. dokumenaciją!
# Mutt 1.0.x naudoja komandą `lists', 1.1.x -- `subscribe'. Aš naudoju 1.1.x.
subscribe gpc linux fpk-pascal fpc-pascal
subscribe os ip-info programming spauda-labas spauda-vartiklis
subscribe spauda_kompiuterija delphi hardware jumoras maqa online
subscribe www-projektai zaidimai badday
subscribe mutt-users mutt-announce mutt-dev mif_os slang-workers icewm

# Magija prasideda:
#  Vieną pašto adresą aš naudoju siųsdamas asmeninius laiškus
send-hook .   \
            'my_hdr From: Marius Gedminas <mgedmin@delfi.lt>'
#  Kitą -- pašto konferencijoms
send-hook '~l' \
            'my_hdr From: Marius Gedminas <mgedmin@pub.osf.lt>'
send-hook '~C "serv@konferencij(a|os)\.lt"'   \
            'my_hdr From: Marius Gedminas <mgedmin@pub.osf.lt>'
#  (kažkada užsisakiau vieną konferenciją trečiu adresu...)
send-hook '~C "\\<fp[kc][^ ]*@"'    \
            'my_hdr From: Marius Gedminas <mgedmin@puni.osf.lt>'
#  (o dar vieną -- pirmu)
send-hook '~C "\\<mif_os@"'   \
            'my_hdr From: Marius Gedminas <mgedmin@delfi.lt>'

# Visuose aplankuose rodyti "From" antraštės lauką...
folder-hook .      'set index_format="%4C %Z %[%m-%d] %-15.15L (%4l) %s"'
# ...tačiau sent-mail vietoje jo rodyti "To"
folder-hook sent    'set index_format="%4C %Z %[%m-%d] %-15.15t (%4l) %s"'

# Rūšiuoti laiškus pagal datą..
folder-hook .      'set sort_aux=date-sent'
# ...bet INBOXą pagl To: (tada laiškai sugrupuojami pagal konferencijas)
##folder-hook '!'        'set sort_aux=to'
# (Tai buvo seniai. Vėliau aš sužinojau apie laiškų filtravimą ir pasirašiau <fX>
# makrosus; žr. žemiau)

# Trečioji pagal gerumą Mutto ypatybė: laiškų išsaugojimas pagal temas.
# Paspaudus `s' iškart bus paduotas mano norimo aplanko vardas
save-hook '~C "\\<os_linux@"'          +linux.mbx
save-hook '~C "\\<programming@"'        +program.mbx
save-hook '~C "\\<hardware@"'          +hardware.mbx
save-hook '~C "\\<ip[_-]info@"'         +osf.mbx
save-hook '~C "\\<spauda[^ ]*@"'        +spauda.mbx
save-hook '~C "\\<os@"'             +os.mbx
save-hook '~C "\\<gpc[^ ]*@"'          +gpc.mbx
save-hook '~C "\\<fp[kc][^ ]*@"'        +fpc.mbx
save-hook '~C "\\<mutt-dev@"'          +mutt-dev.mbx
save-hook '~C "\\<mutt-[^ ]*@"'         +mutt-users.mbx
save-hook '~C "\\<mif_os@"'           +mif-os.mbx
save-hook '~C "\\<slang-workers@"'       +slang.mbx
save-hook '~C "\\<icewm@"'           +icewm.mbx
save-hook '~f "serv@konferencij(a|os)\.lt"'   +osf.mbx
# Visi kiti laiškai keliauja į MBOX
save-hook .                   >

# Dvi komandos, kurių niekad nenaudoju
bind generic  ,p   search-opposite
bind pager   ,p   search-opposite

# Kiti klavišų priskyrimai
bind editor   <delete>    delete-char
bind editor   <up>  history-up
bind editor   <down> history-down

macro index   S    's<enter><enter>'    \
            'save current message to its default location'

# ~/.muttrc redagavmas
macro generic  ,e   '!vim ~/.muttrc<enter>'     'edit .muttrc'
macro generic  ,s   ':source ~/.muttrc<enter>'   'source .muttrc'

macro pager   ,e   '!vim ~/.muttrc<enter>'     'edit .muttrc'
macro pager   ,s   ':source ~/.muttrc<enter>'   'source .muttrc'

# Ketvirtasis pasaulio, tai yra Mutt'o, stebuklas: makrokomandos ir filtravimas
# Kai skaitau atėjusį paštą, iš eilės spaudžiu <f2> ... <f12>. Atrodo, tarsi
# turėčiau ne vieną, bet kelias įeinančio pašto dėžutes, suskirstytas pagal temas.
macro index <f2> 'l~A<enter>'          'remove limits'
macro index <f3> 'l~C \\<os_linux@<enter>'   'limit to Linux'
macro index <f4> 'l~C \\<programming@<enter>'  'limit to Programming'
macro index <f5> 'l~C \\<os@<enter>'      'limit to OS'
macro index <f6> 'l~C \\<hardware@<enter>'   'limit to Hardware'
macro index <f7> 'l~C "\\<fp[kc][^ ]*@"<enter>' 'limit to FPC'
macro index <f8> 'l~C "\\<gpc[^ ]*@"<enter>'  'limit to GPC'
macro index <f9> 'l~C "\\<mutt-[^ ]*@"<enter>' 'limit to mutt-{users,dev}'
macro index <f10> 'l~l !(~C \\<os_linux@|~C \\<programming@|~C \\<os@|~C \\<hardware@|~C "\\<fp[kc][^ ]*@"|~C "\\<gpc[^ ]*@"|~C "\\<mutt-[^ ]*@")<enter>'    'limit to other lists'             # That's a nice one, eh?
# Slang biblioteka nesupranta <f11> and <f12>, tad tenka rašyti šitaip:
macro index \e[23~ 'l~l<enter>'         'limit to mailing lists'
macro index \e[24~ 'l!~l<enter>'        'limit to private emails'

# Dar viena galimybė: matyti tiek laišką, tiek laiškų sąrašą vienu metu.
# Alt-8,9,0 perjungs režimus.
macro pager \e8 ':set pager_index_lines=10<enter>'
macro pager \e9 ':set pager_index_lines=4<enter>'
macro pager \e0 ':set pager_index_lines=0<enter>'

# Laiškų sąraše Alt-1..6 keis Subject; antraštės plotį.
macro index \e1 ':set index_format="%4C %Z %[%Y-%m-%d %H:%M] %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro index \e2 ':set index_format="%4C %Z %[%Y-%m-%d] %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro index \e3 ':set index_format="%4C %Z %[%m-%d] %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro index \e4 ':set index_format="%4C %Z %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro index \e5 ':set index_format="%4C %Z %-15.15L %s"<enter>'
macro index \e6 ':set index_format="%4C %Z %s"<enter>'

macro pager \e1 ':set index_format="%4C %Z %[%Y-%m-%d %H:%M] %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro pager \e2 ':set index_format="%4C %Z %[%Y-%m-%d] %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro pager \e3 ':set index_format="%4C %Z %[%m-%d] %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro pager \e4 ':set index_format="%4C %Z %-15.15L (%4l) %s"<enter>'
macro pager \e5 ':set index_format="%4C %Z %-15.15L %s"<enter>'
macro pager \e6 ':set index_format="%4C %Z %s"<enter>'

# Užkrauti lietuvišką arba rusišką šriftus dviejų klavišu paspaudimu.
macro pager ,l '!lat7<enter><enter>:set charset=iso-8859-13<enter>q<enter>'
macro pager ,r '!koi8-r<enter><enter>:set charset=koi8-r<enter>q<enter>'

# Galų gale spalvos!

# Beje, "permatomas" fonas Eterm lange gaunamas nurodžius `default' kaip fono spalvą
# Tai pas mane nurodoma kitame .muttrc faile
color attachment brightyellow blue
# color body brightcyan blue <regexp>      -- tokia yra sintaksė
color body brightyellow blue "(ftp|http|news|telnet|finger)://[^ ]*"
color body brightyellow blue "www[.][^ ]*"
color body brightyellow blue "[[:alnum:]][-+.#_[:alnum:]]*@[-+.[:alnum:]]*[[:alnum:]]"
color bold brightwhite blue
color error brightyellow red
# color header brightyellow blue <regexp>
color header brightgreen blue ^Subject:
color header brightwhite blue ^From:
color header brightwhite blue ^To:
color header brightred blue ^X-Note:
color header white blue ^X-Mailer:
color header white blue ^User-Agent:
color header cyan blue charset=
color hdrdefault brightyellow blue
# color index brightyellow blue <pattern>
color index green blue '~P'
color index brightgreen blue '~p'
color index brightred blue '~h "X-Note: Message-ID seen before recently\."'
color indicator brightwhite cyan
color markers brightgreen blue
color message brightgreen green
color normal brightcyan blue
color quoted brightwhite blue
# color quotedN ...
color quoted1 white blue
color quoted2 cyan blue
color quoted3 green blue
color search brightgreen black
color signature brightgreen blue
color status black cyan
color tilde brightblue blue
color tree brightwhite blue
color underline brightred blue

# --- “Adresų knygelė“ ---

#... čia kelios eilutės praleistos. Jūs turit savo draugus, aš -- savo ...

alias serv serv@konferencijos.lt
alias linux os_linux@konferencija.lt
alias prg programming@konferencija.lt
alias fpc fpc-pascal@vekoll.saturnus.vein.hu
alias mutt-users mutt-users@mutt.org
alias mutt-dev mutt-dev@mutt.org
alias icewm ice@egroups.com

# Mutt'as prirašys naujus įrašus čia:

Atgal į mano Mutt puslapį

Marius Gedminas
2000 vasario 17 d.